Tamoxifen_blocking_estrogen_receptors_tcm8-326808

Cell with estrogen receptors blocked by tamoxifen and helper proteins.

A Estrogen receptor
B Tamoxifen
C Estrogen helper proteins
D Tamoxifen helper proteins
E Nucleus
F DNA genetic material